Wyświetlanie podglądu plików

Pliki źródłowe, które mają zostać przekonwertowane w Asystencie programu PDF Converter, można wyświetlić w pełnym widoku. Przyciski nawigacyjne umożliwiają wyświetlenie poszczególnych stron i charakterystyki dokumentu (informacji o tym, czy zawiera tekst, tabele lub formularze, czy też same obrazy itp.).  Ułatwia to wybranie odpowiedniego trybu przetwarzania i opcji.
 

Aby wyświetlić podgląd pliku do przekonwertowania

  1. Wybierz plik z listy plików w pełnym widoku.

  2. Kliknij narzędzie PDF Converter preview tool Wyświetlanie podglądu plików Podgląd lub wybierz polecenie Podgląd z menu Widok.
    W panelu Podgląd zostanie wyświetlona pierwsza strona wybranego pliku.

  3. Aby wyświetlić inne strony pliku wejściowego, użyj przycisków nawigacyjnych.

  4. Opcjonalnie określ zakres stron, korzystając z łączników i przecinków w polu edycji Strony albo z przycisków obok pola edycji. Przykłady i opis przycisków można znaleźć w temacie Podgląd.

Uwaga

Podczas przeprowadzania konwersji jednym kliknięciem bez wywoływania Asystenta programu PDF Converter konwersji podlegają wszystkie strony.

 

 

Wyświetlanie podglądu plików