Zapisywanie przekonwertowanych plików

Przekonwertowany plik jest zapisywany przy użyciu odpowiednich opcji — nazwy pliku wynikowego, typu pliku i folderu wyjściowego — wybranych w Asystencie programu PDF Converter przed konwersją.

Dotyczy to również konwersji bezpośredniej (z wyjątkiem sytuacji, gdy konwersja została rozpoczęta w programie Microsoft Word po wybraniu kolejno pozycji Plik > Otwórz). Jeśli więc nie wiadomo, czy wspomniane opcje są właściwe, należy sprawdzić opcje pliku wyjściowego w asystencie jeszcze przed rozpoczęciem bezpośredniej konwersji.
 

Folder wyjściowy

Gdy program PDF Professional jest uruchamiany po raz pierwszy, domyślnym folderem wyjściowym jest folder Moje dokumenty.
 

Aby zmienić domyślny folder wyjściowy

 1. Kliknij narzędzie Plik wyjściowy lub w menu Widok wybierz polecenie Format pliku wyjściowego, aby wyświetlić panel Opcje pliku wyjściowego w Asystencie programu PDF Converter.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji dostępnych w obszarze Domyślny folder wyjściowy:

  • Taki sam jak folder źródłowy

  • Folder Moje dokumenty

  • Folder zdefiniowany przez użytkownika

Jeśli zostanie wybrana pozycja Folder zdefiniowany przez użytkownika, należy również wybrać folder. Następnie należy kliknąć ikonę PDF Converter browse Zapisywanie przekonwertowanych plików i wybrać folder, w którym mają być zapisywane pliki wynikowe.

 

Nazwa pliku wyjściowego

Nazwa pliku wyjściowego jest tworzona automatycznie przy użyciu nazwy pliku wejściowego i innego rozszerzenia. Rozszerzenie nazwy pliku wyjściowego zależy od wybranego formatu pliku wyjściowego.

Przykład: Konwertowany jest plik tabela.pdf zawierający wiele tabel. Wybrany tryb przetwarzania to Arkusz kalkulacyjny, a format pliku wyjściowego to dokument programu Microsoft Excel. Plik wynikowy zostanie zapisany jako tabela.xls.

Ta nazwa pliku zostanie zasugerowana w polu edycji Nazwa pliku wyjściowego, gdzie będzie można ją zmienić, jeśli okaże się to konieczne.

 

Aby zmienić nazwę pliku wyjściowego

Zapisywanie w programie Microsoft Word

 

Jeśli konwersja bezpośrednia została rozpoczęta po wybraniu kolejno pozycji Plik > Otwórz w programie Microsoft Word, dokumentowi wyjściowemu nie można wcześniej nadać nazwy. 

 • Aby uniknąć zastąpienia oryginalnego pliku PDF lub XPS, należy użyć polecenia Zapisz jako dostępnego w programie Microsoft Word.

Zobacz także temat Edytowanie dokumentów w programie Word.

 

Zapisywanie wyników w systemie zarządzania dokumentami (DMS)   

 

Ta funkcja jest dostępna, jeśli program PDF Converter jest składnikiem oprogramowania PDF Professional Enterprise. Korzystanie z niej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany co najmniej jeden system DMS. Na potrzeby zapisywania plików w witrynie programu SharePoint program PDF Professional wyposażono w specjalny interfejs, natomiast inne programy DMS korzystają z własnych aplikacji klienckich. Lista obsługiwanych programów DMS znajduje się w temacie Wymagania systemowe.

 

Aby zapisać plik wyjściowy w programie DMS

 1. Wybierz system zarządzania dokumentami z listy rozwijanej systemów DMS w panelu Opcje pliku wyjściowego.

 2. Włącz lub wyłącz opcję Zachowaj kopię lokalną.

System DMS jest wyświetlany na liście rozwijanej tylko wtedy, gdy jest zainstalowany na komputerze. Dla każdego wykrytego systemu DMS zostanie wyświetlone oddzielne polecenie menu. Lista obsługiwanych programów DMS znajduje się w temacie Wymagania systemowe.

W przypadku generowania wielu plików należy dodawać je do systemu pojedynczo.

Dostęp do programu Microsoft SharePoint można uzyskać za pośrednictwem trzech okien dialogowych opisanych w temacie Uruchamianie konwersji z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS). Dostęp do pozostałych systemów DMS można uzyskać za pośrednictwem ich własnych interfejsów.

 

Zapisywanie przekonwertowanych plików