Niestandardowe kodowanie

W większości plików źródłowych stosowane jest standardowe kodowanie znaków, jednak niektóre pliki korzystają ze specjalnych rozwiązań wewnętrznych. Aby przekonwertować takie pliki, program PDF Professional musi korzystać z rozpoznawania OCR.

 

W celu wyodrębnienia tekstu za pomocą wbudowanego mechanizmu optycznego rozpoznawania znaków (OCR) należy zaznaczyć pole wyboru Rozpoznaj niestandardowo zakodowane strony w sekcji Opcje przetwarzania, która jest wyświetlana na wszystkich czterech panelach przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz). Wartość domyślna to “włączone”. Szczegółowe informacje zawiera temat Dokument standardowy.

 

 

Niestandardowe kodowanie