Pliki PDF chronione hasłem

Program PDF Professional uwzględnia ustawienia zabezpieczeń zastosowane w plikach PDF. Pliki PDF mogą być chronione przy użyciu haseł i ustawień zabezpieczeń. Program PDF Professional analizuje dwa z tych ustawień: Drukowanie dozwolone lub zabronione oraz Kopiowanie zawartości dozwolone lub zabronione.

 

Hasło otwierania

Zapewnia dostęp do pliku zgodnie z jego ustawieniami zabezpieczeń.

 

Hasło uprawnień

Zapewnia pełen dostęp do pliku niezależnie od jego ustawień zabezpieczeń.

 

Zachowanie programu PDF Professional

Jeśli użytkownik spróbuje otworzyć chroniony plik PDF, zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o podanie niezbędnego hasła. Należy wprowadzać je uważnie, ponieważ tylko jedna próba jest dozwolona.

W poniższej tabeli zamieszczono podsumowanie informacji o zachowaniu programu w przypadku, gdy trzeba przekonwertować plik PDF, a zostało podane tylko hasło otwierania.

Te informacje są prawdziwe dla szyfrowania 40-bitowego, 128-bitowego i 256-bitowego.

 

DRUKOWANIE
dozwolone

KOPIOWANIE
dozwolone

Wiadomość

Konwersja dokumentu, gdy podano tylko hasło otwierania

NIE

NIE

Niezbędne jest hasło uprawnień

Niedozwolona

NIE

TAK

Niezbędne jest hasło uprawnień

Niedozwolona

TAK

NIE

Podanie hasła uprawnień jest zalecane

Plik wynikowy (jeśli zostanie uzyskany) będzie zawierać strony z samymi obrazami. Zobacz Uwaga 1.

TAK

TAK

Hasło otwierania jest wystarczające

Przetwarzanie przy użyciu informacji o zawartości: generowany jest tekst, który można edytować. Zobacz Uwaga 2.

 

Uwaga 1

Obsługa stron zawierających same obrazy zależy od stanu listy rozwijanej Strony z samymi obrazami znajdującej się w sekcji Opcje przetwarzania w panelach Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz. Na liście rozwijanej są dostępne następujące pozycje: Konwertuj stronę za pomocą funkcji OCR/Pomiń/Dodaj do dokumentu jako obraz.

 

Uwaga 2

Jeśli program korzysta z informacji o zawartości dokumentu PDF, wyniki można uzyskać szybciej i będą one dokładniejsze (w porównaniu z funkcją OCR).

 

Pliki PDF chronione hasłem