Arkusz kalkulacyjny

Ten panel jest wyświetlany w Asystencie programu PDF Converter w następujących sytuacjach:

  • Wybranie pozycji PDF Converter mode spreadsheet Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny z listy rozwijanej narzędzia Tryb.

  • Wybranie polecenia Arkusz kalkulacyjny z menu Opcje.

W tym panelu można wybrać następujące opcje: Tworzenie arkusza, Zachowywanie > Hiperłącza, Zachowywanie > Nagłówki i stopki, Opcje przetwarzania i Obsługa grafiki.

Jedynym dostępnym formatem wyjściowym arkuszy kalkulacyjnych jest format programu Microsoft Excel.
 

Tworzenie arkusza

Ta opcja pozwala określić sposób rozmieszczenia arkuszy w pliku programu Excel. Na liście rozwijanej są dostępne trzy pozycje:

 

Dla tabeli

W pliku programu Excel zostanie wyświetlona jedna tabela na arkusz.
Każda wykryta tabela jest konwertowana i umieszczana w osobnym arkuszu. Zawartość, która nie została wykryta jako tabela, jest umieszczana pod nazwą Przegląd w osobnym arkuszu na końcu skoroszytu. Ten arkusz zawiera hiperłącza do odpowiednich tabel arkusza.

Wybranie tej opcji uniemożliwia wybieranie nagłówków i stopek, ponieważ układ wygenerowanego pliku wyjściowego nie jest zgodny z układem stron pliku wejściowego.

 

Kiedy korzystać z tej opcji?

  • Strona zawiera dwie lub więcej tabel o różnej strukturze: tabele zawierają różną liczbę kolumn lub kolumny o różnej szerokości. Uwaga: wybranie innej opcji (tworzenie arkusza dla strony) dla tabel o różnej strukturze uniemożliwia zachowanie szerokości kolumn.

  • Formatowanie tekstu spoza tabeli jest mniej istotne. Uwaga: Część formatowania (np. struktura wielokolumnowa lub wyśrodkowanie tekstu) nie zostanie zachowana. W pierwszej komórce zostanie wstawiona linia ciągła.

Dla strony

W pliku programu Excel zostanie wyświetlona jedna strona na arkusz.

 

Kiedy korzystać z tej opcji?

  • Strona zawiera tylko jedną tabelę.

  • Tabele na stronie mają niemal taką samą strukturę (tj. liczbę kolumn i szerokość kolumn).

  • Aby zachować informacje tekstowe w tabeli w arkuszu. Bloki tekstu ciągłego lub grafiki są zazwyczaj umieszczane w pojedynczych komórkach. Jeśli tekst jest przedstawiony w postaci tabeli (takiej jak lista wyrazów lub indeks), każda pozycja jest zazwyczaj umieszczana w osobnej komórce.

Dla dokumentu

Cała zawartość, która ma się znaleźć w jednym dokumencie wyjściowym, jest przenoszona do pojedynczego arkusza. Jest to przydatne w przypadku tabel zajmujących kilka stron. Ta opcja jest najbardziej przydatna w przypadku dokumentów zawierających w większości tabele z niemal identycznym układem. Zazwyczaj nie jest ona przydatna w przypadku dokumentów z mieszaną zawartością i dużą ilością tekstu poza tabelami. Zawartość spoza tabel jest obsługiwana zgodnie z opisem w sekcji „Dla strony”.

 

W przypadku wielu dokumentów wejściowych dokładny efekt działania tej opcji jest uzależniony od typu konwersji ustawionego w panelu Opcje pliku wyjściowego:

  • Opcja Konwertuj pliki oddzielnie powoduje wygenerowanie jednego arkusza dla każdego dokumentu wejściowego.

  • Opcja Połącz pliki wyjściowe w jeden plik powoduje wygenerowanie jednego arkusza dla każdego zadania (czyli jeden arkusz na cały dokument wyjściowy).

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich innych opcjach, zobacz Dokument standardowy.

 

Uwaga

Ustawienia przetwarzania są przechowywane osobno dla każdego trybu przetwarzania.

Porady dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego trybu zawarto w temacie Wybieranie trybu przetwarzania.

 

 

.

Arkusz kalkulacyjny