Dokument urzędowy

Ten panel jest wyświetlany w Asystencie programu PDF Converter w następujących sytuacjach:

  • PDF Converter mode legal Dokument urzędowy Wybranie pozycji Dokument urzędowy z listy rozwijanej narzędzia Tryb.

  • Wybranie polecenia Dokument urzędowy z menu Opcje.

 

W tym panelu można wybrać następujące opcje: Układ, Zachowywanie, Opcje przetwarzania i Obsługa grafiki.

 

Zachowywanie > Obrazy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zachowanie obrazów, takich jak stemple czy podpisy, które występują zwykle w dokumentach urzędowych. Jeśli obrazy nie mają zostać zachowane w pliku wyjściowym, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.
 

Zachowaj > Numery wierszy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje zachowanie numerów wierszy na lewym marginesie dokumentu urzędowego. Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje odrzucenie numerów wierszy.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich innych opcjach zawiera temat Dokument standardowy.

 

Uwagi

Ustawienia przetwarzania są przechowywane osobno dla każdego trybu przetwarzania.

Porady dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego trybu zawarto w temacie Wybieranie trybu przetwarzania.

 

Dokument urzędowy