Formularz

Panel Formularz zostanie wyświetlony w Asystencie programu PDF Converter, jeśli

  • PDF Converter mode form Formularz pozycja Formularz zostanie wybrana z listy rozwijanej narzędzia Tryb; lub

  • polecenie Formularz zostanie wybrane z menu Opcje.

 

W tym panelu można wybrać następujące opcje: Formanty formularzy, Zachowywanie > Hiperłącza, Opcje przetwarzania i Obsługa grafiki.

 

Utwórz formanty formularzy

Zaznacz to pole, aby wykryć elementy formularzy w pliku źródłowym i odtworzyć je w programie Microsoft Word jakopola formularza, które można wypełnić.

Usuń zaznaczenie tego pola, aby zachować układ formularza bez generowania jego aktywnych formantów. Następnie możesz wstawić aktywne formanty w programie Microsoft Word. Usuń zaznaczenie tego pola również wtedy, gdy chcesz zmodyfikować zawartość formularza przed aktywowaniem go.

Uwaga

Program PDF Professional próbuje wykrywać elementy formularzy (pola wyboru, pola edycji i poziome linie) we wszystkich plikach źródłowych przy użyciu metod przetwarzania obrazu. Program nie wykryje okręgów ani innych nieregularnych kształtów. W związku z tym należy je utworzyć w programie Microsoft Word. Formanty formularzy w wynikowym pliku programu Word mogą wyglądać inaczej niż te, które znajdują się w pliku źródłowym. Program nie wykrywa formantów formularzy już zdefiniowanych w pliku źródłowym.

 

Szczegółowe informacje o wszystkich innych opcjach dostępnych w przypadku formularzy zawiera temat Dokument standardowy.

 

 

Uwagi

Do konwersji formularzy jest używana technologia Logical Form RecognitionTM, zaprojektowana do analizowania i odtwarzania elementów formularzy. Konwersja formularzy umożliwia przekształcanie plików źródłowych z zawartością i układem przypominającym formularz na dokumenty programu Word, które można edytować. Do wyboru języka służy okno dialogowe Ustawienia OCR.

Ustawienia przetwarzania są przechowywane osobno dla każdego trybu przetwarzania.

Porady dotyczące wyboru trybu najlepiej odpowiadającego potrzebom zawiera temat Wybieranie trybu przetwarzania.

 

 

 

 

Formularz