Informacje o trybach i opcjach przetwarzania

Tryby przetwarzania
 

Dostępne są cztery tryby przetwarzania. Wyboru trybu przetwarzania należy dokonać na podstawie cech typu dokumentu, który ma zostać przekonwertowany.

Aby wybrać tryb przetwarzania, należy użyć menu Opcje lub listy rozwijanej narzędzia Tryb. Wygląd tego narzędzia na pasku zadań może się zmieniać w zależności od ustawienia wybranego z jego listy rozwijanej:

 

Wygląd
narzędzia Tryb

Tryby przetwarzania

Cechy typu dokumentu

PDF Converter mode standard Informacje o trybach i opcjach przetwarzania

Dokument standardowy

Strony zawierają tekst podstawowy i ewentualnie tytuły, szpalty, tabele oraz ilustracje. Przykładem jest list handlowy lub artykuł prasowy.

PDF Converter mode legal Informacje o trybach i opcjach przetwarzania

Dokument urzędowy

Strony zawierają tekst w jednej szpalcie i mogą zawierać numery wierszy na lewym marginesie.

PDF Converter mode spreadsheet Informacje o trybach i opcjach przetwarzania

Arkusz kalkulacyjny

Strony zawierają głównie tabele lub arkusze kalkulacyjne (w układzie tabelarycznym). Przykładami są arkusze finansowe lub arkusze magazynowe.

PDF Converter mode form Informacje o trybach i opcjach przetwarzania

Formularz

Strony zawierają obszary, pola edycji, pola szeregowe, znaczniki wyboru i podobne elementy służące do zbierania informacji. Przykładem jest formularz aplikacyjny.

 

Porady dotyczące wyboru najbardziej odpowiedniego trybu zawarto w temacie Wybieranie trybu przetwarzania.

Uwaga

Wybrany tryb przetwarzania może zostać zmieniony automatycznie przez program, jeśli zostanie wybrany format wyjściowy nieobsługiwany przez dany tryb przetwarzania. Program PDF Professional zapewnia synchronizację trybu przetwarzania i formatu wyjściowego.

 

Opcje przetwarzania

Domyślnym trybem przetwarzania jest Dokument standardowy. Należy kliknąć przycisk PDF Converter mode standard Informacje o trybach i opcjach przetwarzaniaDokument standardowy, aby wyświetlić dostępne opcje przetwarzania. Aby wybrać inny tryb przetwarzania i wyświetlić jego panel z opcjami przetwarzania, należy kliknąć strzałkę obok narzędzia Tryb.

Na każdym panelu znajdują się ogólne opcje przetwarzania oraz opcje specyficzne dla danego typu dokumentu. Podane wartości są przechowywane oddzielnie dla każdego trybu przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w tematach Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz.

Ogólne opcje przetwarzania zostały opisane w temacie Dokument standardowy.

 

 

Informacje o trybach i opcjach przetwarzania