Uruchamianie konwersji z poziomu Eksploratora Windows

 

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu Eksploratora Windows

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę PDF lub XPS albo nazwę pliku w Eksploratorze Windows bądź na pulpicie.

  2. W menu skrótów wybierz polecenie Konwertuj plik PDF/XPS, a następnie wybierz metodę przetwarzania i aplikację docelową (program Word, WordPerfect, Excel lub PowerPoint), jeśli przeprowadzasz konwersję bezpośrednią. Możesz też użyć Asystenta programu PDF Converter.

 

Uruchamianie konwersji z poziomu Eksploratora Windows