Uruchamianie konwersji z poziomu menu Plik

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu menu Plik w programie PDF Converter Professional i zastosować konwersję bezpośrednią

  1. Otwórz dokument PDF, który chcesz przekonwertować w programie PDF Professional.

  2. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisywanie jako.

  3. W polu Pliki typu wybierz typ pliku inny niż PDF oraz tryb przetwarzania (np. Dokumenty programu Word lub Formularze programu Word).

  4. Kliknij przycisk Zapisz.  W konwersji zostaną użyte bieżące ustawienia dla wybranego trybu. Przekonwertowany dokument zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.

Porada

Aby uzyskać większą kontrolę nad konwersją, należy kliknąć przycisk Zapisz jako  PDF Converter saveas Uruchamianie konwersji z poziomu menu Plik na pasku narzędzi Plik i użyć Asystenta programu PDF Converter. Pozwala to konwertować kilka plików, konwertować tylko wybrane strony, zmieniać inne ustawienia przed konwersją, a także wybierać kombinacje trybu i obiektu docelowego, takie jak tryb konwersji dokumentów urzędowych, które nie są dostępne w przypadku konwersji bezpośredniej.

 

Ponadto można użyć narzędzia Zaznacz obszar w celu zaznaczenia części strony. Następnie w menu Narzędzia można wybrać polecenie Konwertuj obszar. Okno dialogowe Zapisywanie jako udostępnia najczęściej używane kombinacje typu pliku i trybu.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu menu Plik