Uruchamianie konwersji z poziomu menu Start systemu Windows

 

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu menu Start systemu Windows

  1. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Programy lub Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Nuance PDF Professional 7.

  2. W podmenu wybierz polecenie Asystent programu PDF Converter. Zostanie wyświetlony Asystent programu PDF Converter.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu menu Start systemu Windows