Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Excel

 

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu programu Microsoft Excel
 

W programie Excel w wersji 2007 i 2010

 

Program PDF Converter udostępnia dla programu Excel kartę i wstążkę Nuance PDF, które umożliwiają otwieranie plików PDF/XPS.

 

  1. Kliknij kartę Nuance PDF, a następnie kliknij przycisk Otwórz plik PDF/XPS.

PDF Converter eng excel add in converter Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Excel

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

  1. Znajdź i wybierz plik PDF lub XPS, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
    Zostanie wyświetlony Asystent programu PDF Converter w widoku lewego panelu. Wybierz opcje przetwarzania i pliku wyjściowego.

  2. Kliknij przycisk PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Excel. Przekonwertowany plik zostanie wyświetlony w programie Excel.

Uwaga

Jeśli karta Nuance PDF nie jest widoczna, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

W programie Excel w wersji 2002 i 2003

  1. Kliknij przycisk PDF Converter button pdfconv Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Excel Otwórz plik PDF/XPS na pasku narzędzi programu Microsoft Excel lub wybierz polecenie Otwórz plik PDF/XPS w menu Plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

  2. Wykonaj kroki 2–3 podane powyżej w sekcji dotyczącej programu Excel 2007.

Uwaga

Jeśli przycisk Otwórz plik PDF/XPS nie jest wyświetlany na pasku narzędzi, należy w menu Widok wybrać polecenie Paski narzędzi, a następnie wybrać opcję Nuance PDF. Można też otworzyć okno dialogowe Preferencje w Asystencie programu PDF Converter w celu włączenia integracji z programem Microsoft Excel i uruchomić ponownie program Excel.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Excel