Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook

 

Uruchamianie konwersji z poziomu pasków narzędzi programu Outlook

 1. Kliknij narzędzie PDF Converter button settings Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook Ustawienia na pasku narzędzi Nuance PDF dla programu Outlook w oknie głównym lub oknie komunikatu programu Microsoft Outlook. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia w panelu Ustawienia programu PDF Converter:

 • wybierz opcję Użyj Asystenta programu PDF Converter umożliwiającą wyświetlanie podglądu załączników lub;

 • wybierz opcję Konwertuj plik PDF bez asystenta jako w celu przeprowadzenia bezpośredniej konwersji, a następnie wybierz aplikację docelową dla pliku wyjściowego;

 • wybierz opcję Konwertuj wszystkie załączniki lub Monituj o wybranie w przypadku wiadomości z wieloma załącznikami.

 1. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
   

 2. Zaznacz wiadomość zawierającą co najmniej jeden załącznik PDF lub XPS.

 3. Kliknij przycisk PDF Converter button conv6 Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook na pasku narzędzi Nuance PDF dla programu Outlook (jeśli nie używasz programu Outlook w wersji 2007 lub 2010) w oknie głównym lub oknie komunikatu programu Microsoft Outlook.
  Jeśli przycisk PDF Converter 7 jest niewidoczny, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pasku narzędzi, a następnie wybierz polecenie Nuance PDF dla programu Outlook.

 1. Jeśli wiadomość zawiera wiele załączników i została wybrana opcja monitowania, wybierz załączniki do przekonwertowania w oknie dialogowym Lista załączonych plików. Kliknij przycisk OK.
   

 2. Konwersja zostanie uruchomiona w następujący sposób:

 • W przypadku wybrania opcji Użyj Asystenta programu PDF Converter zostanie wyświetlony Asystent.

  Wyświetl podgląd załączników w Asystencie. Aby wyświetlić kilka plików, użyj przycisku nawigacyjnego.

  W razie potrzeby zmień ustawienia.
  Uruchom konwersję przy użyciu bieżących ustawień za pomocą przycisku PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook Konwertuj wszystko
  lub użyj przycisku PDF Converter convert selected Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook Konwertuj zaznaczone, aby zgrupować pliki, dla których zostaną zastosowane jednakowe ustawienia.

 • W przypadku wybrania opcji Konwertuj plik PDF bez asystenta jako zostanie natychmiast uruchomiona konwersja bezpośrednia. Zostanie wyświetlony monitor postępu. Będą także wyświetlane porady.

 1. Jeśli wybrano taką opcję, przekonwertowany dokument, który można edytować, zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.  

Uruchamianie konwersji z poziomu wiadomości programu Outlook w wersji 2007 lub 2010

 

Program PDF Converter udostępnia kartę Nuance PDF oraz wstążkę dla pojedynczych wiadomości programu Outlook w wersji 2007 lub 2010 zawierających załączniki PDF/XPS.

Aby uruchomić konwersję z poziomu wiadomości, kliknij przycisk PDF Converter 7 na karcie Nuance PDF.

 

PDF Converter eng outlook add in converter Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook

 

Uwaga

Jeśli karta Nuance PDF nie jest wyświetlana, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Outlook