Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft PowerPoint

 

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu programu Microsoft PowerPoint

 

W programie PowerPoint w wersji 2007 lub 2010

 

Program PDF Converter udostępnia dla programu PowerPoint kartę i wstążkę Nuance PDF, które umożliwiają otwieranie plików PDF/XPS. Do przeprowadzenia konwersji jest wymagany program Microsoft .NET Framework 3.0.

  1. Kliknij kartę Nuance PDF, a następnie kliknij przycisk Otwórz plik PDF/XPS.

    PDF Converter eng powerpoint add in converter Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft PowerPoint

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

  1. Znajdź i wybierz plik PDF lub XPS, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
    Zostanie wyświetlony Asystent programu PDF Converter w widoku lewego panelu. Wybierz opcje przetwarzania i pliku wyjściowego.

  2. Kliknij przycisk PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft PowerPoint. Przekonwertowany plik zostanie wyświetlony w programie PowerPoint.

Uwaga

Jeśli karta Nuance PDF nie jest widoczna, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

W programie PowerPoint w wersji 2002 lub 2003

  1. Kliknij przycisk PDF Converter button pdfconv Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft PowerPoint Otwórz plik PDF/XPS na pasku narzędzi programu Microsoft PowerPoint lub wybierz polecenie Otwórz plik PDF/XPS w menu Plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

  2. Wykonaj kroki 2–3 opisane powyżej.

Uwaga

Aby można było wyświetlić wynikowe pliki PPTX w systemie Windows XP, na komputerze musi być zainstalowany Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft PowerPoint