Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (menu Plik i polecenie Otwórz)

 

Aby uruchomić program PDF Converter za pomocą menu Plik i polecenia Otwórz w programie Microsoft Word

 1. Jeśli używasz pakietu Office w wersji 2007 lub 2010, kliknij PDF Converter button ms%20office Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (menu Plik i polecenie Otwórz) przycisk pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  Jeśli używasz jednej z wcześniejszych wersji pakietu Office, kliknij pozycję Otwórz lub wybierz w programie Microsoft Word menu Plik i kliknij polecenie Otwórz.

 2. W polu Pliki typu kliknij format Pliki PDF (*.pdf) lub Pliki XPS (*.xps).

 3. Wybierz plik PDF/XPS, który chcesz przekonwertować. Dozwolone jest zaznaczanie wielu plików.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.

 5. Konwersja zostanie uruchomiona przy użyciu Asystenta programu PDF Converter lub bez jego udziału — w zależności od opcji wybranej w oknie dialogowym Ustawienia programu PDF Converter.  

 6. Jeśli Asystent programu PDF Converter jest włączony, możesz wyświetlić podgląd pliku źródłowego oraz zmienić ustawienia, a następnie uruchomić konwersję.

  Jeśli Asystent programu PDF Converter jest wyłączony, konwersja zostanie uruchomiona natychmiast za pomocą wcześniej określonych ustawień dla wybranego trybu. Zostanie wyświetlony monitor postępu oraz podgląd obecnie konwertowanej strony. Będą także wyświetlane porady.
   

 7. Przekształcony dokument, który można edytować, zostanie wyświetlony w programie Microsoft Word.

Uwaga

W folderze można wybrać większą liczbę plików. Każdy plik zostanie przekonwertowany na oddzielny dokument programu Word, który można zapisać za pomocą polecenia Zapisz jako.

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (menu Plik i polecenie Otwórz)