Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word  (przycisk Otwórz plik PDF/XPS)

 

Aby uruchomić program PDF Converter za pomocą przycisku Otwórz plik PDF/XPS w programie Microsoft Word

 

W programie Microsoft Word w wersji 2007 lub 2010

 

Program PDF Converter udostępnia dla programu Word kartę i wstążkę Nuance PDF, które umożliwiają otwieranie plików PDF/XPS.

 1. Kliknij kartę Nuance PDF, a następnie kliknij przycisk Otwórz plik PDF/XPS.

  PDF Converter eng word add in converter Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (przycisk Otwórz plik PDF/XPS)

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
   

 2. Znajdź i wybierz pojedynczy plik PDF lub XPS, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  Zostanie wyświetlony Asystent programu PDF Converter w widoku lewego panelu. Wybierz opcje przetwarzania i pliku wyjściowego.

 3. Kliknij przycisk PDF Converter convert all Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (przycisk Otwórz plik PDF/XPS). Przekonwertowany plik zostanie wyświetlony w programie Word.

Uwaga

Jeśli karta Nuance PDF nie jest wyświetlana, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

 

W programie Microsoft Office Word w wersji 2002 lub 2003

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button pdfconv Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (przycisk Otwórz plik PDF/XPS) Otwórz plik PDF/XPS na pasku narzędzi programu Microsoft Word lub wybierz polecenie Otwórz plik PDF/XPS w menu Plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

 2. Wykonaj kroki 2–3 podane powyżej w sekcji dotyczącej programu Microsoft Word 2007.

Uwaga

Jeśli przycisk Otwórz plik PDF/XPS nie jest wyświetlany na pasku narzędzi, należy wybrać polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie wybrać opcję Nuance PDF. Można też otworzyć okno dialogowe Preferencje w Asystencie programu PDF Converter w celu włączenia integracji z programem Microsoft Word, a następnie uruchomić ponownie program Word.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Microsoft Word (przycisk Otwórz plik PDF/XPS)