Uruchamianie konwersji z poziomu programu Mozilla FireFox

Aby uruchomić program PDF Converter z poziomu programu Mozilla FireFox

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy hiperłącze prowadzące do pliku PDF lub XPS.

  2. W menu skrótów wybierz polecenie Otwórz za pomocą programu Nuance PDF Converter 7. To polecenie menu jest wyświetlane dla wszystkich hiperłączy, ale działa tylko w sytuacji, gdy łącze prowadzi do pliku PDF lub XPS.

  3. W celu zapisania pliku w lokalnym systemie plików konwersja jest zawsze przeprowadzana za pośrednictwem Asystenta programu PDF Converter.

Uwaga

Pliki PDF/XPS można także pobierać z witryn FTP i HTTP.

 

 

Uruchamianie konwersji z poziomu programu Mozilla FireFox