Uruchamianie konwersji za pomocą przycisku Konwertuj PDF

 

Aby uruchomić program PDF Converter za pomocą przycisku Konwertuj PDF

 1. Otwórz dokument, który chcesz przekonwertować, w programie PDF Professional.

 2. Kliknij przycisk PDF Converter saveas Uruchamianie konwersji za pomocą przycisku Konwertuj PDF Konwertuj PDF na pasku narzędzi Plik, aby otworzyć listę rozwijaną.

  PDF Converter saveas dropdown Uruchamianie konwersji za pomocą przycisku Konwertuj PDF

 3. Z tych pięciu opcji menu wybierz kombinację trybu i elementu docelowego w celu przeprowadzenia konwersji bezpośredniej przy użyciu określonych ustawień dla wybranego trybu

    lub

  wybierz pozycję Uruchom program PDF Converter, aby otworzyć Asystenta programu PDF Converter i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień.
   

 4. W przypadku konwersji bezpośredniej wpisz nazwę pliku w oknie dialogowym Zapisywanie jako. Przekonwertowany dokument zostanie wyświetlony w aplikacji docelowej.
   

 5. Wybierz pierwszą opcję menu, aby przekonwertować plik PDF na dokument XPS.
   

 6. Wybierz opcję MRC PDF, aby wygenerować nowy plik PDF z bieżącego pliku. Wejściowy plik PDF zostanie zbadany w programie w celu określenia, które strony zawierają nadającą się do użycia warstwę tekstową. Te strony zostaną przekazane do nowego pliku PDF bez wprowadzania zmian. Kompresja MRC zostanie zastosowana tylko do wykrytych stron zawierających wyłącznie obraz. W temacie Kompresja obrazu opisano przypadki, w których kompresja MRC może być efektywna. Obszar Ustawienia w oknie dialogowym Zapisywanie jako umożliwia wybranie poziomu kompresji.
   

 7. Wybierz opcję PDF z możliwością przeszukiwania, aby wygenerować nowy plik PDF z bieżącego pliku. Wejściowy plik PDF zostanie zbadany w programie w celu określenia, które strony zawierają nadającą się do użycia warstwę tekstową. Te strony zostaną przekazane do nowego pliku PDF bez wprowadzania zmian. Na wykrytych stronach zawierających wyłącznie obraz zostanie uruchomiony proces OCR w celu utworzenia warstwy tekstowej tych stron. Obszar Ustawienia w oknie dialogowym Zapisywanie jako umożliwia wybranie języka dla funkcji OCR.
   

 8. Wybierz opcję Tekst Unicode, aby wyodrębnić tekst z bieżącego pliku PDF i zapisać go w formacie zwykłego tekstu, który można odczytać w programach Notatnik i WordPad lub w edytorze tekstów. Wszystkie elementy graficzne i ustawienia formatowania zostaną utracone. Proces OCR nie jest używany w przypadku tego wyodrębnienia, dlatego strony zawierające wyłącznie obrazy nie zwracają żadnego wyniku.

Uwaga

Ponadto można skorzystać z przycisku Konwertuj obszar. Najpierw należy kliknąć narzędzie Zaznacz obszar w celu określenia części strony, a następnie z menu Narzędzia lub listy rozwijanej należy wybrać polecenie Konwertuj obszar. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako należy wybrać miejsce docelowe. Konwersja zostanie przeprowadzona przy użyciu bieżących ustawień dla wybranego elementu docelowego.

 

 

 

//

Uruchamianie konwersji za pomocą przycisku Konwertuj PDF