Uruchamianie programu PDF Converter

W celu zwiększenia dostępności funkcji programu PDF Converter obsługiwanych jest kilka lokalizacji, z poziomu których można go uruchamiać:

Wszystkie wymienione lokalizacje uruchamiania omówiono w Krótkim podręczniku informacyjnym, który zawiera informacje dotyczące prawidłowych danych wejściowych, dostępnych typów konwersji oraz prawidłowych elementów docelowych dla wszystkich obsługiwanych lokalizacji.

Uwagi

We wszystkich przypadkach proces konwersji można anulować, naciskając klawisz Esc. Jeśli działające wystąpienie programu jest dostępne i program zostanie uruchomiony ponownie, uruchamiane jest kolejne wystąpienie.

We wszystkich przypadkach jest dostępny Asystent programu PDF Converter. W niektórych przypadkach są także obsługiwane konwersje bezpośrednie. Zobacz temat Otwieranie plików z poziomu zintegrowanych programów. Zawiera on również informacje o elementach docelowych dla każdego z podanych przypadków.

Integrację programu Nuance PDF Converter z programami Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Corel WordPerfect Office i Eksploratorem Windows można włączać i wyłączać w oknie dialogowym Preferencje Asystenta programu PDF Converter, dostępnym z jego menu Plik.

 

 

Uruchamianie programu PDF Converter