Szybki widok

W Asystencie programu PDF Converter w szybkim widoku jest wyświetlany pasek tytułu, pasek menu i pasek narzędzi z narzędziami Otwórz, Podgląd, Tryb, Plik wyjściowy i Konwertuj wszystko. Szczegółowy opis tych narzędzi można znaleźć w temacie Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter.

 

PDF Converter eng quick view Szybki widok

 

Ten widok umożliwia przeprowadzanie szybkich konwersji bez zmiany parametrów przetwarzania.

 

 1. Wybierz co najmniej jeden plik źródłowy.

  Użyj menu Plik, przycisku Otwórz lub przeciągnij i upuść co najmniej jeden plik do dowolnej części okna.
   

 2. Wybierz tryb przetwarzania.

  Użyj menu Opcje lub przycisku Tryb.
   

 3. Wybierz miejsce docelowe.

  Użyj menu Opcje lub przycisku Plik wyjściowy.
   

 4. Rozpocznij konwersję.

  Użyj menu Konwertuj lub przycisku Konwertuj wszystko.

W trakcie przetwarzania przycisk jest wyszarzony. Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru Wyświetl wynik, zostanie wyświetlony plik wyjściowy. Aby zobaczyć wyniki przetwarzania, w menu Widok kliknij pozycję Szybki widok w celu wyświetlenia pełnego widoku.

 

 

Szybki widok