Widok lewego panelu

W Asystencie programu PDF Converter w widoku lewego panelu jest wyświetlany pasek tytułu, pasek menu, pasek narzędzi i lewy panel, w którym można wyświetlić podgląd strony, opcje przetwarzania i opcje pliku wyjściowego, a także zdefiniować zakres stron.

Pasek narzędzi zawiera te same narzędzia, które są wyświetlane w szybkim widoku, czyli Otwórz, Podgląd, Tryb, Plik wyjściowy i Konwertuj wszystko. Szczegółowy opis tych narzędzi można znaleźć w temacie Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter.

 

Widok lewego panelu jest wyświetlany tylko w przypadku uruchomienia Asystenta programu PDF Converter z poziomu jednego z programów zintegrowanych, w którym wybrano już plik źródłowy. Jako że plik został już otwarty, narzędzie Otwórz jest zawsze wyszarzone.
 

.PDF Converter eng left view Widok lewego panelu

 

Ustawienia przedstawione na zrzucie ekranu wskazują, że Asystent został otwarty z poziomu programu Microsoft Excel. W takiej sytuacji jedyny dostępny tryb przetwarzania to Arkusz kalkulacyjny, a format wyjściowy to plik programu Microsoft Excel.

Do wyświetlania stron służą przyciski nawigacyjne PDF Converter previous page Widok lewego paneluPDF Converter next page Widok lewego panelu.

Do zdefiniowania zakresu stron do przekonwertowania można użyć przycisków PDF Converter in range Widok lewego paneluPDF Converter not in range Widok lewego paneluPDF Converter all pages in range Widok lewego panelu lub pola edycji Strony.

W celu zdefiniowania opcji przetwarzania należy kliknąć pozycję PDF Converter mode spreadsheet Widok lewego panelu.

W celu zdefiniowania opcji pliku wyjściowego należy kliknąć pozycję PDF Converter output excel Widok lewego panelu.

W celu rozpoczęcia konwersji należy kliknąć pozycję PDF Converter convert all Widok lewego panelu.

 

W pozostałych przypadkach też trzeba wybrać tryb przetwarzania:

  • Dokument standardowy, Dokument urzędowy lub Formularz w przypadku uruchamiania z poziomu programu Word

  • Dokument standardowy lub Dokument urzędowy w przypadku uruchamiania z poziomu programu WordPerfect

Uwaga

Przekonwertowany plik jest wyświetlany w aplikacji, z poziomu której uruchomiono asystenta (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Corel WordPerfect) lub w wybranej aplikacji docelowej w przypadku uruchomienia asystenta z poziomu Eksploratora Windows, programu Microsoft Outlook lub Lotus Notes.

 

 

Widok lewego panelu