Otwieranie z programu SharePoint

To okno dialogowe umożliwia pobieranie plików z programu Microsoft SharePoint z poziomu wszystkich trzech składników programowych. W programie PDF Professional można otwierać pliki PDF. W Asystencie programu PDF Create można otwierać zarówno pliki źródłowe będące plikami PDF, jak i inne pliki źródłowe. W Asystencie programu PDF Converter można otwierać kopie tylko do odczytu plików PDF i XPS.

 

Jeśli w programie SharePoint zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło. Wybierz witrynę, klikając dwukrotnie jej ikonę w lewym panelu. W prawym panelu jest widoczna zawartość najwyższego poziomu wybranej witryny. Określ typ pliku przy użyciu znajdującej się niżej listy rozwijanej i wybierz folder zawierający żądany plik. Kliknij przycisk Otwórz, aby wyświetlić zawartość niższego poziomu. Powtarzaj te czynności, aż znajdziesz żądany plik. Zaznacz plik i kliknij przycisk Otwórz.

Kolory ikon witryn informują, które witryny są połączone oraz która witryna jest aktywna, natomiast znacznik informuje, która witryna jest domyślna.

Lista rozwijana Szukaj w i przyciski w prawym górnym rogu służą do nawigowania w strukturze folderów oraz przechodzenia dalej i wstecz w historii wyświetlania.

Przycisk Witryny powoduje wyświetlenie okna dialogowego Witryny programu SharePoint, w którym można określić dalsze lokalizacje. Klikając przycisk Dodaj, można zdefiniować nową witrynę w oknie dialogowym Ustawienia połączenia.

 

Jest także dostępne okno dialogowe Zapisywanie w programie SharePoint będące lustrzanym odbiciem tego okna dialogowego.

 

Tworzenie dokumentów PDF

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie plików PDF w systemach zarządzania dokumentami (DMS) i Zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami (DMS).

 

Konwersja plików PDF

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Uruchamianie konwersji z poziomu systemu zarządzania dokumentami (DMS), Konwertowanie plików PDF i XPS w systemach zarządzania dokumentami (DMS) i Zapisywanie przekonwertowanych plików.

 

Zobacz także Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS).

Uwaga

W przypadku otwierania plików PDF lub XPS w Asystencie programu PDF Converter tymczasowy plik źródłowy jest usuwany po konwersji, ponieważ wszystkie ograniczenia zabezpieczeń, które mogły zostać ustawione dla pliku w systemie zarządzania dokumentami (DMS), zostają utracone i nie byłyby efektywne w wynikowym pliku z możliwością edycji. Jeśli takie pliki są potrzebne, należy skorzystać z pomocy online pakietu Office, wpisując ciąg “Ochrona plików programu Word”.

 

 

 

Otwieranie z programu SharePoint