Ustawienia połączenia

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Dodaj w oknie dialogowym Witryny programu SharePoint, które z kolei można otworzyć z poziomu okna dialogowego Otwieranie z programu SharePoint. W tym oknie można określić nową witrynę programu SharePoint, która zostanie dodana do listy dostępnych witryn. Użytkownik może wybrać, czy określi nazwę serwera i witrynę najwyższego poziomu, czy pełny adres URL.

Aby określić nazwę witryny, należy podać nazwę serwera, za pomocą pola wyboru Zabezpiecz serwer wybrać zwykły protokół http\\ lub zabezpieczony protokół https\\, a następnie kliknąć przycisk Połącz. Jeśli w programie SharePoint zostanie wyświetlony odpowiedni monit, należy wpisać nazwę użytkownika i hasło. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona lista rozwijana Nazwa witryny zawierająca wszystkie dostępne nazwy witryn, z której należy wybrać odpowiednią nazwę.

Aby określić dokładny adres URL, najłatwiej przejść do niego przy użyciu przeglądarki internetowej, skopiować adres URL i wkleić go w polu tekstowym Adres URL. Następnie należy kliknąć przycisk Połącz. Jeśli uda się nawiązać połączenie, można będzie wpisać nazwę wyświetlaną wybranej witryny.

Wybraną witrynę można ustawić jako domyślną, aby stała się witryną proponowaną podczas każdej współpracy z programem SharePoint.

 

Zobacz Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS).

Ustawienia połączenia