Witryny programu SharePoint

To okno dialogowe służy do zarządzania listą dostępnych witryn programu SharePoint przy użyciu ich nazw serwerów, ścieżek witryn, nazw witryn, nazw użytkowników i stanów połączenia. Jest ono wyświetlane po pierwszym kliknięciu polecenia Dodaj z systemu DMS, umożliwiając zdefiniowanie jednej lub wielu witryn programu SharePoint.

Przycisk Dodaj powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia połączenia, w którym można dodać nowy serwer i/lub witrynę oraz określić szczegółowe opcje.

Aby usunąć element z listy, należy go zaznaczyć i wybrać przycisk Usuń. Zaznaczanie wielu elementów nie jest dozwolone.

Aby później dodać lub usunąć witryny, należy kliknąć przycisk Witryny w oknie dialogowym Otwieranie z programu SharePoint.

 

Zobacz także temat Omówienie systemu zarządzania dokumentami (DMS).

Witryny programu SharePoint