Formanty kompresji

Program Nuance PDF Professional zawiera wstępnie zdefiniowane formanty konwersji określające ustawienia kompresji obrazów kolorowych, obrazów w skali odcieni szarości i obrazów monochromatycznych (czarno-białych) podczas tworzenia plików PDF. Kompresja umożliwia zmniejszenie rozmiaru plików PDF.

Odpowiedni formant można wybrać z listy rozwijanej:
 

Kompresja bezstratna (poziom 100)

Wysoka jakość (poziom 75)

Średnia jakość (poziom 50) (ustawienie domyślne dla jakości standardowej)

Niska jakość (poziom 25)

Symbol zastępczy obrazu (poziom 5)

Bez obrazu (poziom 0)

 

Ustawienie poziomu 0 powoduje usunięcie z dokumentu PDF obrazów występujących w dokumencie źródłowym. Wybranie poziomu 5 powoduje, że obrazy mają bardzo niską jakość i służą jedynie jako symbole zastępcze.

W oknie dialogowym Formanty kompresji można edytować ustawienia istniejącego formantu, dodać nowy formant lub usunąć formant istniejący.
 

Aby wyświetlić okno dialogowe Formanty kompresji

  1. Otwórz okno dialogowe Profile programu PDF Create lub okno dialogowe Właściwości: Scansoft PDF Create!.

  2. Kliknij przycisk Zaawansowane po prawej stronie listy rozwijanej Kompresja.

  3. Wyróżnij formant kompresji na liście formantów kompresji, a następnie w zależności od potrzeb wyświetl ustawienia lub przeprowadź ich edycję.

Modyfikowanie ustawienia automatycznego

Należy przesunąć suwak ze wstępnie ustawionej do wybranej wartości. Wpłynie to na kompresję tekstów, rysunków i obrazów w dokumentach.
 

Użyj ustawień niestandardowych

Umożliwia wybranie metody kompresji dowolnych obrazów kolorowych, monochromatycznych i w skali odcieni szarości znajdujących się w dokumencie.

 

W przypadku obrazów kolorowych i w skali odcieni szarości można wybrać jakość formatów JPEG i ZIP z zakresu od wysokiej do niskiej.

Wybór najlepszej metody zależy od rodzaju obrazów w konkretnym dokumencie. Niektóre techniki kompresji umożliwiają zachowanie wszystkich szczegółów oryginału. Te metody są nazywane „bezstratnymi”. Metody bezstratne nie pozwalają zaoszczędzić tak dużo miejsca na dysku jak inne rodzaje kompresji nazywane „stratnymi”. Pliki skompresowane przy użyciu metod stratnych mogą być dużo mniejsze niż pliki używające metod bezstratnych.

Na przykład format JPEG najlepiej nadaje się do obrazów wymagających płynnych przejść między kolorami lub odcieniami, podczas gdy format ZIP lepiej sprawdzi się w przypadku ostrzejszych zmian. Aby uzyskać optymalne wyniki, można wypróbować różne ustawienia kompresji dla różnych dokumentów.

Wartość domyślna każdego ze wstępnie zdefiniowanych formantów kompresji umożliwia sterownikowi drukarki wybranie najlepszej metody na podstawie charakteru obrazu.

W przypadku obrazów monochromatycznych można wybrać kodowanie ZIP, CCITT Group lub Run Length.

Metoda kompresji CCITT (Międzynarodowy Doradczy Komitet Telegraficzny i Telefoniczny) najlepiej działa z obrazami czarno-białymi wykonanymi w programach graficznych i 1-bitowymi obrazami zeskanowanymi.

Metoda Run Length daje najlepsze wyniki w przypadku obrazów zawierających duże obszary wypełnione kolorem białym lub czarnym.
 

Próbkuj ponownie

Użytkownik może zaznaczyć lub wyczyścić ustawienie Próbkuj ponownie. Ponowne próbkowanie powoduje zmianę wymiarów w pikselach (a tym samym wyświetlanego rozmiaru) obrazu.

Po wybraniu ustawienia Próbkuj ponownie należy z menu rozwijanego wybrać pozycję Próbkowanie w dół lub Podpróbkowanie. Ustawienie domyślne to Próbkowanie w dół.

Próbkowanie w dół powoduje zmniejszenie liczby pikseli obrazu. Każdy wstawiony piksel reprezentuje uśrednioną wartość wszystkich pikseli, które zastępuje.

Podpróbkowanie polega na wybraniu piksela w środku obszaru próbkowania i zastąpieniu całego obszaru tym pikselem w określonej rozdzielczości.
 

Rozdzielczość

Podczas ponownego próbkowania obrazów można określić rozdzielczość próbkowania w dół lub podpróbkowania.
 

Ustawienia fabryczne

Przycisk Ustawienia fabryczne służy do automatycznego przywracania oryginalnych wartości ustawień kompresji.
 

Nowy

Kliknięcie przycisku Nowy umożliwia utworzenie nowego formantu kompresji.
 

Usuń

Przycisk Usuń umożliwia usunięcie obecnie wybranego formantu kompresji.

 

Domyślne

Ten przycisk pozwala przywrócić dostarczonym formantom wartości domyślne i usunąć formanty zdefiniowane przez użytkownika.

 

Uwaga

W przypadku ustawienia kompresji MRC w tym miejscu należy ustawić kompresję bezstratną.

 

Formanty kompresji