Formanty miejsca docelowego

Obszar Miejsce docelowe u dołu panelu Ustawienia plików PDF w oknie dialogowym Właściwości: ScanSoft PDF Create! udostępnia formanty, które umożliwiają określanie sposobu zapisywania plików PDF i wysyłania ich jako załączników w wiadomościach e-mail.
 

Metoda nadawania nazw

Za pomocą menu rozwijanego można wybrać metodę nadawania nazw:

Pytaj o nazwę pliku: podczas drukowania w programie PDF Professional zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako, w którym można wpisać nazwę pliku docelowego. Jest to ustawienie domyślne.

Określ nazwę pliku poniżej: należy wybrać tę metodę, aby wpisać pełną ścieżkę katalogu pliku w polu nazwy ścieżki pliku PDF.

Zapisz w podanym folderze, monituj o nazwę pliku: należy wybrać tę metodę, aby utworzyć plik PDF w katalogu określonym w polu nazwy ścieżki pliku PDF. Podczas drukowania w programie PDF Professional zostanie wyświetlony monit o wpisanie nazwy pliku. W razie potrzeby katalog zostanie utworzony.

Zapisz w podanym folderze, automatycznie nazwij plik: w zależności od aplikacji ta metoda powoduje automatyczne wygenerowanie w programie PDF Professional nazwy pliku PDF i zapisanie pliku w katalogu określonym w polu nazwy ścieżki. Jeśli nie jest dostępna ścieżka katalogu, plik zostanie zapisany w folderze o nazwie Output znajdującym się w folderze instalacyjnym programu PDF Professional.

Tylko wyślij wynik pocztą, nie zapisuj pliku: należy wybrać tę metodę, aby utworzyć plik PDF i dołączyć go do nowej wiadomości e-mail. Plik nie zostanie zapisany w żadnym innym miejscu na komputerze.

Zapisz w systemie DMS: ta opcja dotyczy tylko wersji Enterprise. Należy wybrać tę metodę, aby zapisać wynikowy plik PDF w dostępnym systemie zarządzania dokumentami (DMS). Ta pozycja jest opcjonalna. Jest ona dostępna pod warunkiem, że na komputerze klienckim jest prawidłowo zainstalowane oprogramowanie klienckie systemu zarządzania dokumentami (DMS). Informacje o obsłudze systemów zarządzania dokumentami (DMS) zawarto w temacie Wymagania systemowe.
 

Nazwa lub folder pliku PDF

Tutaj można wpisać lokalizację docelową. W programie PDF Professional pliki są zapisywane w tej lokalizacji i/lub pod tą nazwą, o ile nie została wybrana opcja Pytaj o nazwę pliku.
 

Jeśli plik istnieje

Należy wybrać jedną z poniższych opcji, aby wybrać metodę rozwiązywania konfliktów nazw plików:

Pokaż okno dialogowe ostrzeżeń: w programie PDF Professional zostanie wyświetlone okno dialogowe ostrzeżenia. Należy kliknąć przycisk Anuluj, aby przerwać operację bez zapisywania jakichkolwiek plików.

Zamień istniejący plik: nowy dokument PDF zastępuje istniejący plik.

Dodaj numer końcowy do nazwy pliku: w nazwie nowego pliku PDF jest używana nazwa pliku docelowego z następującym po niej numerem kolejnym.

Wstaw na początku istniejącego pliku: nowe strony PDF zostaną wstawione na początku istniejącego pliku.

Dołącz do istniejącego pliku: nowe strony PDF zostaną wstawione na końcu istniejącego pliku.

Utwórz nakładkę z istniejącym plikiem: na nowo utworzony plik PDF zostanie nałożony istniejący plik. Kliknięcie przycisku Nakładka pozwala określić sposób nakładania.
 

Wyślij w wiadomości e-mail

Należy zaznaczyć to ustawienie, aby dołączyć plik PDF do nowej wiadomości e-mail. Jeśli nie ma potrzeby zapisywania pliku PDF, należy także zaznaczyć opisane powyżej ustawienie Tylko wyślij wynik pocztą, nie zapisuj pliku.

 

Uwaga

Część tych ustawień jest dostępna z poziomu Asystenta programu PDF Create po kliknięciu przycisku zapisywania. Więcej informacji zawarto w temacie Ustawienia miejsca docelowego.

Formanty miejsca docelowego