Formanty osadzania czcionek

Osadzanie czcionek

Program Nuance PDF Create umożliwia umieszczanie czcionek w dokumentach PDF. Osadzanie czcionek spowalnia proces tworzenia pliku PDF i zwiększa jego rozmiar, ale jednocześnie stanowi gwarancję, że układ i wygląd dokumentu zostaną zachowane bez względu na to, jakie czcionki są dostępne na komputerze osoby czytającej dokument. Można wybrać jeden z formantów standardowych:

Osadź czcionki niestandardowe (domyślnie)

Osadź wszystkie czcionki

Nie osadzaj czcionek

Opcja domyślna powoduje osadzanie wszystkich czcionek poza najbardziej popularnymi czcionkami, które powinny być obecne na każdym komputerze, takimi jak Arial, Times New Roman, Courier i Symbol.

Aby wyświetlić ustawienia poszczególnych formantów standardowych, należy kliknąć przycisk Zaawansowane. Aby dokładniej określić ustawienia formantu niestandardowego, należy kliknąć pozycję Nowy, wpisać nazwę nowego formantu, wprowadzić odpowiednie ustawienia i kliknąć przycisk OK.

Aby określić listę czcionek, które mają być zawsze osadzane, należy usunąć zaznaczenie pozycji Osadź wszystkie używane czcionki, zaznaczyć pozycję Zawsze osadzaj czcionki, wybrać pojedynczo odpowiednie czcionki i za pomocą strzałki w prawo umieścić je w panelu Zawsze osadzaj czcionki.

Aby uaktywnić przyciski strzałek, należy zaznaczyć pola wyboru obok przycisków i zaznaczyć czcionkę. Kliknięcie przycisku strzałki powoduje zmianę kierunku strzałki. Dzięki temu można dodawać czcionki do list oraz je z nich usuwać.

Aby osadzane były wszystkie czcionki z wyjątkiem czcionek wybranych przez użytkownika, należy zaznaczyć pozycję Osadź wszystkie używane czcionki, a następnie zaznaczyć pozycję Nigdy nie osadzaj czcionek. Czcionki należy dodawać lub usuwać, aż na liście pozostaną wszystkie żądane czcionki, a następnie należy kliknąć przycisk OK.

Uwaga

Pliki czcionek mają flagi pokazujące, czy osadzanie jest dozwolone. Program PDF Create uwzględnia te instrukcje.

 

Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie formantu. Przycisk Domyślne pozwala przywrócić dostarczonym formantom wartości domyślne i usunąć formanty zdefiniowane przez użytkownika.

Formanty osadzania czcionek