Formanty zgodności

Zgodny z

Wybierając opcję PDF 1.3, PDF 1.4, PDF 1.5, PDF 1.6, PDF 1.7 lub PDF/A, można tworzyć pliki zgodne z jedną z tych wersji formatu PDF.

Wybranie opcji PDF 1.4 (zgodnej z programem Adobe Acrobat® Reader w wersji 5.0 lub nowszej) umożliwi tworzenie poleceń specyficznych dla formatu PDF 1.4, takich jak „Przezroczystość”, i może spowodować, że pliki będą miały lepszą jakość przy mniejszych rozmiarach.

Wybranie opcji PDF 1.5 (zgodnej z programem Adobe Acrobat® Reader w wersji 6.0 lub nowszej) umożliwi tworzenie poleceń specyficznych dla formatu PDF 1.5, na przykład umożliwiających stosowanie efektywniejszej kompresji JPEG2000 i szyfrowania 128-bitowego.

Wybranie opcji PDF 1.6 zapewni zgodność z programem Adobe Acrobat® Reader w wersji 7.0.

Wybranie opcji PDF 1.7 zapewni zgodność z programem Adobe Acrobat® Reader w wersji 8.0.

Wybranie opcji PDF/A zapewni zgodność z programem Adobe Acrobat® Reader w wersji 5.0 lub nowszej.

 

Zobacz także temat: Informacje o wersjach formatu PDF.

 

Formanty zgodności