Informacje o drukowaniu

Ten panel zawiera informacje o zadaniach i wyniki tworzenia dokumentów PDF. Jest wyświetlany

  • od razu po rozpoczęciu tworzenia pliku PDF za pomocą Asystenta programu PDF Create lub

  • po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony aplikacji PDF Converter appl icon Informacje o drukowaniu i wybraniu z menu skrótów polecenia Pokaż informacje o zadaniu.

Kolejka zadań

Zawiera numer zadania, a także jego stan, typ, czas utworzenia i liczbę plików w zadaniu. Etykietka narzędzia przedstawia nazwy plików zawartych w danym zadaniu.

 

Menu skrótów tego elementu umożliwia

  • tworzenie plików PDF,

  • wstrzymywanie/wznawianie tworzenia pliku PDF,

  • usuwanie wybranego pliku z listy zadań,

  • zmienianie kolejności zadań na liście przy użyciu poleceń menu W górę i W dół,

  • czyszczenie całej listy zadań.

Wynik tworzenia dokumentu PDF

Zawiera nazwy plików PDF, ich rozmiary, datę modyfikacji, typ pliku i lokalizację.

Menu skrótów tego elementu umożliwia

  • usuwanie wybranego pliku z listy lub

  • czyszczenie całej listy nazw utworzonych plików PDF.

Dwukrotne kliknięcie pliku PDF na liście powoduje jego wyświetlenie.
 

Stan tworzenia

Informuje o stanie procesu tworzenia.

 

Pracuj w tle

Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie panelu Informacje o drukowaniu.

 

Porada

Aby ponownie wyświetlić panel Informacje o drukowaniu po jego zamknięciu, należy wybrać polecenie Pokaż informacje o zadaniu z menu skrótów ikony aplikacji PDF Converter appl icon Informacje o drukowaniu na pasku zadań systemu Windows.

Informacje o drukowaniu