Opcje strony tytułowej

Przed utworzeniem pakietu PDF można ustawić jego stronę tytułową.

 

Aby wyświetlić okno dialogowe

  • Gdy z PDF Converter assemble Opcje strony tytułowej listy rozwijanej składania została wybrana pozycja Spakuj pliki do jednego dokumentu PDF, kliknij przycisk Opcje w Asystencie programu Nuance PDF Create.

Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Użyj szablonu Asystenta programu Create

Użyj pierwszego pliku

 

Opcje strony tytułowej