Plik istnieje

To okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli opcja Pokaż okno dialogowe ostrzeżeń jest zaznaczona na liście rozwijanej “Jeśli plik istnieje” w panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości programu PDF Create!.

 

Wybierz jedną z następujących opcji:

 

Zamień istniejący plik

Nowy dokument PDF zastępuje istniejący plik.

 

Dodaj numer końcowy do nazwy pliku

Program doda kolejny numer do nazwy istniejącego pliku. Na przykład: istniejący plik ma nazwę Przykład.pdf. Nazwy nowych plików to: Przykład(0), Przykład(1), Przykład(2) itd.

 

Wstaw na początku istniejącego pliku

Nowe strony PDF zostaną wstawione na początku istniejącego dokumentu PDF.

 

Dołącz do istniejącego pliku

Nowe strony PDF zostaną dodane na końcu istniejącego dokumentu PDF.

 

Utwórz nakładkę z istniejącym plikiem

Strony nowego i istniejącego dokumentu zostaną nałożone. Kliknięcie przycisku Opcje nakładki umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Nakładka, w którym można ustawić reguły scalania oraz inne opcje.

 

Plik istnieje