Profile programu PDF Create

Profile zawierają zestaw właściwości plików PDF. Panel Profile programu PDF Create służy do tworzenia nowych profilów oraz modyfikowania i usuwania istniejących profilów.
 

Panel Profile programu PDF Create! jest wyświetlany:

  • po kliknięciu przycisku Profile w Asystencie programu PDF Create;

  • po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony aplikacji PDF Converter appl icon Profile programu PDF Create na pasku zadań systemu Windows i wybraniu polecenia Edytuj profile programu PDF Create;
     

  • po wybraniu polecenia PDF z menu skrótów w Eksploratorze Windows i kliknięciu polecenia Edytuj.

W tym panelu zostaną wyświetlone istniejące profile. Wśród nich mogą się znajdować profile utworzone wstępnie i zdefiniowane przez użytkownika.

 

Należy kliknąć przycisk Nowy, aby utworzyć własne profile.

Należy kliknąć przycisk Usuń, aby usunąć wybrany profil. Nie można przywrócić usuniętych profilów.

 

Uwaga

Profilów należy używać w Asystencie programu PDF Create. Są one dostępne podczas tworzenia plików PDF z poziomu Eksploratora Windows. Są natomiast niedostępne podczas tworzenia plików PDF z poziomu okien dialogowych Drukowanie — w tym przypadku należy pojedynczo określić ustawienia.

 

 

 

Profile programu PDF Create