Ustawienia dokumentu

Okno dialogowe Ustawienia dokumentu można wyświetlić z poziomu panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości: PDF Create! lub z poziomu okna dialogowego Zapisywanie jako, jeśli tworzenie pliku PDF zostało uruchomione za pomocą zintegrowanego programu Microsoft Word, Excel lub PowerPoint.

To okno zawiera dwie karty: Opcja otwierania i Informacje o dokumencie.

Karta Opcja otwierania zawiera opcje służące do definiowania

  • sposobu wyświetlania wynikowego pliku PDF w programie PDF Viewer (np. strony początkowej i rozmieszczenia stron);

  • sposobu wyświetlania programu PDF Viewer (np. tego, czy tytuł strony, pasek menu,  paski narzędzi itp. mają być wyświetlane).

Karta Informacje o dokumencie umożliwia

Alternatywą wobec wpisywania informacji o dokumencie w tym miejscu jest wybranie pozycji Osadź metadane w panelu Ustawienia zawansowane w oknach dialogowych Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word, Excel lub PowerPoint. Powoduje to przeniesienie informacji o dokumencie już przechowywanych w dokumencie źródłowym do pliku PDF. Każda kategoria danych, która nie jest obsługiwana przez strukturę informacji o dokumencie PDF, zostanie dodana jako pole niestandardowe. Dane przeniesione w ten sposób zastępują wszystkie dane wprowadzone w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu.

 

Ustawienia dokumentu