Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Ustawienia w oknie dialogowym Profile programu PDF Create z zaznaczonym polem wyboru MRC. W tym miejscu można wybrać opcję jakości obrazu MRC. Należy pamiętać o tym, że między jakością obrazu a rozmiarem pliku zachodzi relacja odwrotna. Wyższy stopień kompresji oznacza zmniejszenie rozmiaru pliku i gorszą jakość obrazu.

 

Jakość obrazu MRC

 

Wybierz jedną z następujących opcji:

 

Minimalna — zaznaczenie tej opcji powoduje uzyskanie najmniejszego rozmiaru pliku, przy czym jakość obrazu jest niższa.

Dobra — zaznaczenie tej opcji powoduje zmniejszenie rozmiaru pliku przy zachowaniu dobrej jakości obrazu.

Bezstratna — w przypadku zaznaczenia tej opcji rozmiar pliku jest zmniejszany w maksymalnym możliwym stopniu, który nie powoduje pogorszenia jakości obrazu. Ta metoda kompresji nie powoduje utraty danych obrazu i pozwala uzyskać najlepszą jego jakość.

 

Porada

Kompresja MRC jest przeznaczona dla dokumentów o zróżnicowanej zawartości — z tekstem i inną zawartością umieszczoną na obrazach lub na kolorowym tle. Działanie kompresji MRC może być bardzo silne, więc należy unikać ustawiania wysokiego stopnia kompresji ogólnej równolegle z kompresją MRC.

 

//

Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF