Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Ustawienia w oknie dialogowym Profile programu PDF Create z zaznaczonym polem wyboru Z możliwością przeszukiwania.

Tych ustawień należy użyć podczas tworzenia dokumentu PDF z możliwością przeszukiwania na podstawie plików obrazów lub plików PDF z samymi obrazami, w których nie można przeprowadzać wyszukiwania. Lista obsługiwanych typów plików znajduje się w temacie Asystent programu PDF Create.

 

Język OCR

Funkcja OCR jest potrzebna do wyodrębniania tekstu z obrazów w celu tworzenia plików obrazów z możliwością przeszukiwania. Należy wybrać język wyświetlany w dokumencie źródłowym.

 

Znak odrzucenia

Znaki nierozpoznane są zastępowane znakiem odrzucenia (domyślnie jest to tylda: ~). Jeżeli na przykład funkcja OCR nie rozpoznała litery R w wyrazie ODRZUCONY, a znakiem odrzucenia jest ~, w dokumencie zostanie wyświetlony ciąg OD~ZUCONY.

W polu edycji Znak odrzucenia można wpisać znak, który ma być używany. Nie należy używać znaków, które występują zwykle w dokumentach.

 

Zachowaj oryginalny obraz

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli oryginalny obraz ma zostać zachowany po konwersji.

 

Uwaga

Jeśli plik wejściowy jest plikiem tekstowym lub jeśli jego warstwa tekstowa jest dostępna, tworzony jest zwykły plik PDF z możliwością przeszukiwania bez uruchamiania funkcji OCR. W związku z tym ustawienia języka OCR i znaku odrzucenia nie są używane.

 

 

 

//

Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania