Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word

To okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu przycisku PDF Converter button settings Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word Łącza w pliku PDF na pasku narzędzi programu Microsoft Word lub po wybraniu polecenia menu Łącza w pliku PDF z menu Nuance PDF programu Microsoft Word.

Okno to umożliwia przenoszenie zakładek, łączy lub komentarzy z programu Word do wynikowego pliku PDF i pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad całym procesem tworzenia pliku PDF za pomocą karty Ustawienia zaawansowane.

 

Okno dialogowe zawiera pięć kart:

Zakładki

Łącza

Komentarze

Tagi i

Ustawienia zaawansowane.

 

Jeśli temat, autor, słowa kluczowe itd. już zdefiniowane dla pliku programu Word mają być przenoszone do pliku PDF, należy kliknąć kartę Ustawienia zaawansowane i wybrać opcję Osadź metadane. Każda kategoria danych nieobsługiwana przez strukturę informacji o dokumencie PDF zostanie dodana jako pole niestandardowe. Dzięki temu nie trzeba ponownie wprowadzać istniejącego tekstu w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Jeśli opcja Osadź metadane jest włączona, wszelkie dane wprowadzone w tym oknie dialogowym są ignorowane.

 

Na karcie Ustawienia zaawansowane należy kliknąć przycisk Ustawienia zaawansowane. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości: ScanSoft PDF Create!, w którym można zmienić ustawienia.

 

Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word