Informacje o Asystencie programu PDF Converter

Asystent programu PDF Converter zapewnia kontrolę nad procesem konwersji.

 

Aby otworzyć asystenta, należy kliknąć przycisk Zapisz jako  PDF Converter saveas Informacje o Asystencie programu PDF Converter na pasku narzędzi Plik lub wybrać polecenie Uruchom program PDF Converter z menu Narzędzia. Można go także otworzyć z poziomu menu Start systemu Windows i z wielu innych lokalizacji.
 

Asystent programu Converter służy do:

 • otwierania plików źródłowych (PDF/XPS) do przekonwertowania (przez ich zaznaczenie lub przy użyciu metody przeciągania i upuszczania),

 • wyświetlania podglądu,

 • określania zakresu stron,

 • definiowania trybu przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny i Formularz),

 • określania opcji przetwarzania,

 • definiowania formatu pliku wyjściowego:

 • format programu Word, programu PowerPoint, programu WordPerfect lub format RTF dla dokumentów standardowych

 • format programu Word, programu WordPerfect lub format RTF dla dokumentów urzędowych

 • format programu Word lub format RTF dla formularzy

 • format programu Excel dla arkuszy kalkulacyjnych

 • określania opcji pliku wyjściowego,

 • uruchamiania konwersji,

 • wyświetlania plików źródłowych i wynikowych.

Widoki

Asystent zawsze konwertuje całe strony, ale w programie PDF Professional można wybrać obszary strony do bezpośredniego przekonwertowania na wybrany format docelowy. Umożliwia to na przykład wysłanie tylko jednej tabeli do programu Excel lub tylko jednego slajdu do programu PowerPoint.

 

Informacje o Asystencie programu PDF Converter