Informacje o formacie PDF (Portable Document Format)

PDF (Portable Document Format) to popularny format pliku używany do wyświetlania dokumentów utworzonych na różnych platformach i za pomocą różnych aplikacji.
 

Oto zalety tego uniwersalnego formatu:

  • Aby było możliwe otwarcie dokumentu PDF, na komputerze nie musi być zainstalowane oprogramowanie, za pomocą którego ten dokument został utworzony. Wystarczy mieć program PDF Reader.

  • Plik PDF zachowuje oryginalny układ źródłowego dokumentu. W ten sposób można uniknąć zmian w zakresie podziału na strony w dokumencie przy otwieraniu go na innych komputerach. Pliki PDF są wyświetlane z tymi samymi czcionkami i marginesami, co w oryginalnym dokumencie.

Plik PDF może zawierać dodatkowe informacje (zakładki, hiperłącza, komentarze) poprawiające dostęp do jego zawartości.

Zakładki przedstawiają strukturę dokumentu w formie spisu treści. Klikając zakładkę, można przeskoczyć bezpośrednio do wybranej strony.
 

Hiperłącze to specjalny obszar, który można aktywować kliknięciem. Hiperłącza z reguły prowadzą do innej lokalizacji w tym samym lub innym dokumencie bądź do adresu w sieci Web. Hiperłącza mogą też być używane do specjalnych funkcji, na przykład do przesyłania formularzy.
 

Komentarze są pisemnymi wyjaśnieniami lub interpretacjami dodanymi do dokumentu. Komentarze mogą być wyróżniane przez autorów różnymi kolorami.
 

W programie PDF Professional są dostępne dalsze formanty (ochrona hasłem, znaki wodne, ustawienia kompresji, formant osadzania czcionek) służące do przekształcania formatu PDF.

 

Zobacz także temat: Informacje o wersjach formatu PDF.
 

Informacje o plikach PDF z tagami

Pliki PDF z tagami zawierają metadane opisujące strukturę dokumentu oraz kolejność różnych elementów dokumentu (np. obrazów, bloków tekstu, kolumn, tytułów). Program PDF Professional może uzyskać dostęp do tych informacji i zastosować je podczas tworzenia plików możliwych do edycji jako uzupełnienie własnej funkcji wykrywania układu strony. Programy odczytujące zawartość ekranu również używają informacji o tagach do określenia najlepszej kolejności odczytu zawartości pliku PDF. Nie wszystkie pliki PDF zawierają tagi.

Informacje o formacie PDF (Portable Document Format)