Informacje o oknie programu

Pośrodku okna programu PDF Converter Professional znajduje się panel dokumentu, po lewej stronie — panel nawigacyjny, a po prawej stronie — panel organizatora. Główny pasek narzędzi zawiera narzędzia pogrupowane według funkcji.

 

PDF Converter eng overview Informacje o oknie programu

 

 

Panel nawigacyjny. Obszar opcjonalny, w którym można wyświetlić miniatury stron, zakładki, komentarze itp. i pracować z nimi.

Panel dokumentu. Główna część aplikacji, w której jest wyświetlany bieżący dokument PDF. Umożliwia edycję, dodawanie adnotacji, wypełnianie formularzy itp. W panelu dokumentu może być jednocześnie wyświetlanych kilka dokumentów PDF. Zazwyczaj są w nim pokazywane pojedyncze strony, ale wybranie opcji Składanie dokumentu w menu Widok pozwala wyświetlać i edytować wiele stron.

Panel organizatora. Obszar roboczy umożliwiający pracę ze stemplami, znakami wodnymi i klipartami oraz korzystanie z zaawansowanych narzędzi zabezpieczeń, takich jak koperty, hasła i podpisywanie/certyfikowanie.

Panel Załączniki. W tym obszarze można zarządzać załącznikami do pliku PDF.

Panel Komentarze. W tym obszarze można zarządzać komentarzami dodanymi do pliku PDF przez różnych autorów i przeglądających.

Pasek widoku. Umożliwia obracanie i zmianę widoków, zmianę stron oraz powiększanie i pomniejszanie.

 

 

Informacje o oknie programu