Informacje o panelach nawigacyjnych

W panelu nawigacyjnym mogą być wyświetlane następujące elementy:

 • Załączniki (na dole ekranu)

 • Zakładki (po lewej stronie)

 • Komentarze (na dole ekranu)

 • Miejsca docelowe (po lewej stronie)

 • Formanty formularzy (po lewej stronie)

 • Warstwy (po lewej stronie)

 • Drzewo modelu (po lewej stronie)

 • Strony (po lewej stronie)

 • Podpisy (po lewej stronie)

 • Tagi (po lewej stronie)

Po wybraniu panelu zostaje udostępniony zestaw narzędzi powiązanych z bieżącym widokiem.

 

Pokazywanie lub ukrywanie panelu nawigacyjnego

 • Wybierz polecenie Widok > Panele nawigacyjne > [wybrany panel].

 • Kliknij strzałkę obok przycisku Panele nawigacyjne PDF Converter navigation Informacje o panelach nawigacyjnych na pasku narzędzi Widok i wybierz żądany panel.

 • Kliknij przycisk PDF Converter button hide Informacje o panelach nawigacyjnych  u dołu pionowego paska oddzielającego panel dokumentu od panelu nawigacyjnego, aby pokazać/ukryć panel nawigacyjny.

 

Informacje o panelach nawigacyjnych