Informacje o panelach organizatora

Program zawiera panel organizatora, który ułatwia wyszukiwanie plików PDF oraz dodawanie do nich stempli, znaków wodnych i klipartów, a także udostępnia zaawansowane narzędzia zabezpieczeń, takie jak koperty, hasła i podpisywanie/certyfikowanie.
 

Pokazywanie lub ukrywanie panelu organizatora

  • Aby wyświetlić panel organizatora, wybierz kolejno pozycje Widok > Panele organizatora > [żądany panel].

  • Kliknij strzałkę obok przycisku PDF Converter organizer Informacje o panelach organizatora Panele organizatora na pasku narzędzi Widok i wybierz żądany panel.

  • Aby ukryć panel organizatora, kliknij przycisk PDF Converter button close Informacje o panelach organizatora Zamknij  w prawym górnym rogu panelu organizatora.

Panele organizatora:

  • Klipart

  • Koperta

  • Zabezpieczenia

  • Podpisywanie/certyfikowanie

  • Stemple

  • Znaki wodne

Informacje o panelach organizatora