Informacje o głównym pasku narzędzi

Zamiast nawigować po strukturze menu-podmenu, można użyć narzędzi w postaci przycisków zapewniających bezpośredni dostęp do tych samych funkcji. Narzędzia są pogrupowane w odpowiednio nazwane paski narzędzi, a zestaw lub podzestaw takich pasków tworzy główny pasek narzędzi, który jest umieszczony w górnej części okna programu.

Najechanie kursorem myszy na narzędzie powoduje wyświetlenie jego nazwy. Każdy pasek narzędzi można oddokować i przeciągnąć na obszar roboczy. Wybrane narzędzie pozostaje aktywne do momentu wybrania następnego.
 

Dostosowywanie paska narzędzi

 1. Wybierz polecenie Widok > Paski narzędzi lub kliknij dwukrotnie obszar pasków narzędzi, aby wyświetlić menu skrótów, a następnie dostosuj paski narzędzi według poniższych instrukcji:

  • Klikaj nazwy określonych pasków narzędzi, aby je wyświetlić lub ukryć na głównym pasku narzędzi.

  • Wybierz polecenie Resetuj paski narzędzi, aby przywrócić wstępnie zdefiniowane ustawienia.

  • Kliknij polecenie Ukryj paski narzędzi, aby ukryć wszystkie paski narzędzi.

  • Wybierz polecenie Pokaż etykiety przycisków, aby wyświetlać nazwy wszystkich lub niektórych przycisków bądź nie wyświetlać ich wcale. W całym niniejszym systemie Pomocy paski narzędzi są pokazywane bez etykiet.

  • Wybierz polecenie Dostosuj paski narzędzi, aby dołączyć do paska narzędzi określone narzędzie lub wykluczyć je.

 1. Kliknij symbol strzałki w dół po prawej stronie przycisku, aby otworzyć menu rozwijane. Na przykład kliknięcie strzałki w dół obok przycisku Nowy PDF spowoduje wyświetlenie zestawu opcji tworzenia nowego dokumentu PDF.

Paski narzędzi specyficzne dla programu PDF Professional:

Okno portfolio PDF i widok Składanie dokumentu mają własne paski narzędzi. Pasek narzędzi 3-W jest wyświetlany, gdy bieżąca strona dokumentu PDF zawiera obiekt 3-W. Pasek narzędzi Nuance PDF jest wyświetlany w zintegrowanych aplikacjach. Te paski narzędzi zostały opisane w osobnych tematach.

 

Paski narzędzi oferujące bardziej ogólne funkcje:

 • Pasek narzędzi Edycja

 • Pasek narzędzi Widok

 • Pasek narzędzi Powiększenie

Edycja

PDF Converter tb edit Informacje o głównym pasku narzędzi

 

 1. Cofa pewną liczbę niedawno wykonanych czynności.

 2. Cofa ostatnio wykonane czynności cofania.

 

Widok

            

Widok > Panele nawigacyjne

 Widok > Panele organizatora

PDF Converter tb view navigation Informacje o głównym pasku narzędzi

PDF Converter tb view organizer Informacje o głównym pasku narzędzi

 

 1. Służy do otwierania paneli nawigacyjnych zawierających wybrany element.

 2. Służy do otwierania paneli organizatora zawierających wybrany element.

 

Powiększenie

PDF Converter tb zoom Informacje o głównym pasku narzędzi

 

 1. Powiększenie (+) obrazu.

 2. Pomniejszenie (-) obrazu.

 3. Powiększenie dynamiczne. Przesunięcie kursora w górę powoduje przybliżenie, a w dół — oddalenie.

 4. Narzędzie Lupa służy do wyświetlania obszaru strony w bardzo dużym powiększeniu.

 

 

Informacje o głównym pasku narzędzi