Pasek narzędzi Formularz

PDF Converter tb form tools Pasek narzędzi Formularz

 

 1. Dodawanie przycisków do formularza.

 2. Dodawanie pól wyboru do formularza.

 3. Dodawanie przycisków opcji do formularza.

 4. Dodawanie pól kombi do formularza.

 5. Dodawanie pól listy do formularza.

 6. Dodawanie pól tekstowych do formularza.

 7. Dodawanie pola podpisu cyfrowego do formularza.

 8. Określenie sekwencji uzyskiwania dostępu do pól przez naciskanie klawisza Tab.

 9. Wyróżnianie pól.

 10. Resetowanie pól.

 11. Uruchamianie narzędzia FormTyper dla formularza.

Pasek narzędzi Formularz