Pasek narzędzi Plik

PDF Converter tb file Pasek narzędzi Plik

 

 1. Przełączanie do pulpitu programu PaperPort (dostępne tylko w przypadku zainstalowania programu PaperPort).

 2. Tworzenie plików PDF z jednego lub kilku plików źródłowych.

 3. Otwieranie plików PDF.

 4. Zapisanie pliku PDF.

 5. Skanowanie do pliku PDF (nowego, istniejącego lub z oznaczeniami).

 6. Konfigurowanie skanera.

 7. Odblokowywanie bieżącego pliku PDF z ustawieniami formatu docelowego.

 8. Skrzynka odbiorcza skanowania (otrzymywanie powiadomień w przypadku odbierania plików PDF z urządzeń sieciowych).

 9. Drukowanie plików PDF.

 10. Wysyłanie plików PDF pocztą e-mail.

 11. Na potrzeby bezpiecznego dostarczania: stosowanie koperty, załączników, szyfrowania lub podpisów do plików PDF.

 12. Wyszukiwanie w jednym lub kilku dokumentach lub określonych folderach bądź przeszukiwanie indeksów.

 13. Przeprowadzenie prostego i szybkiego wyszukiwania w bieżącym pliku PDF.

 14. Gromadzenie często używanych plików PDF na potrzeby bezpośredniego dostępu.

 

Pasek narzędzi Plik