Pasek narzędzi Pomiar

PDF Converter tb measure Pasek narzędzi Pomiar

 

  1. Obliczanie odległości między dwoma punktami obiektu PDF w zdefiniowanej przez siebie skali.

  2. Obliczanie długości liniowego obiektu PDF w czasie jego rysowania.

  3. Obliczanie pola powierzchni zamkniętego obiektu PDF w zdefiniowanej przez siebie skali.

 

Narzędzia pomiaru umożliwiają obliczanie długości i pola powierzchni w dokumencie PDF. Użytkownik może zmierzyć rzeczywiste wymiary na ekranie lub określić skalę, która będzie używana w przypadku rysunków skalowanych, takich jak projekty architektoniczne lub mapy.
 

 

Pasek narzędzi Pomiar