Pasek narzędzi Standardowe

PDF Converter tb standard Pasek narzędzi Standardowe

  1. Narzędzie Rączka jest podstawowym wskaźnikiem nawigacyjnym. Wybranie go powoduje zakończenie używania każdego innego narzędzia. Sposób działania narzędzia Rączka można określić w oknie otwieranym po wybraniu polecenia Edycja > Preferencje > Ogólne > Różne.

  2. Zaznaczenie bloku tekstowego w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp.

  3. Zaznaczenie obrazu w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp.

  4. Zaznaczenie obszaru w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp.

  5. Zaznaczenie obiektu w celu edycji jego właściwości, eksportowania itp.

  6. Dodanie hiperłącza.

  7. Przycięcie strony lub dokumentu — należy narysować prostokąt i określić wartości przycięcia.

  8. Ograniczona edycja tekstu w pliku PDF nawet w wielu wierszach. Można też zmieniać czcionki i wygląd tekstu.

  9. Przeniesienie, obrócenie i pogrupowanie obiektów oraz zmiana ich rozmiaru i określenie ich kolejności.

Pasek narzędzi Standardowe