Pasek narzędzi Wyświetl folder

PDF Converter tb view folder Pasek narzędzi Wyświetl folder

 

  1. Otwarcie poprzedniego pliku PDF z folderu bieżącego dokumentu.

  2. Otwarcie następnego pliku PDF z folderu bieżącego dokumentu.

Nowo otwarty plik zastąpi bieżący. Jeśli w bieżącym pliku są niezapisane zmiany, zostanie wyświetlony monit o ich zapisanie.

Pasek narzędzi Wyświetl folder