Pasek narzędzi Zabezpieczenia

PDF Converter tb security Pasek narzędzi Zabezpieczenia

  1. Pozwala sprawdzać, modyfikować lub usuwać właściwości zabezpieczeń, w tym haseł.

  2. Umożliwia podpisywanie lub certyfikowanie dokumentu PDF.

  3. Pozwala na określanie lub modyfikowanie ustawień redakcji oraz oznaczanie lub wykonywanie redakcji (zamazywanie tekstu).

 

 

 

Pasek narzędzi Zabezpieczenia