Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przyciski paska narzędzi programu Nuance PDF w programach Microsoft Word, Excel i PowerPoint

PDF Converter toolbar four Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Pasek narzędzi Nuance PDF zawiera cztery przyciski: trzy przyciski Utwórz PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button settings Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach oraz przycisk PDF Converter button pdfconv Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach Otwórz plik PDF/XPS. Trzy przyciski Utwórz odpowiadają pozycjom menu Nuance PDF w programach Microsoft Word, Excel oraz PowerPoint.

 

Wyświetlanie przycisków paska narzędzi w zintegrowanych aplikacjach

Aby korzystać z paska narzędzi PDF w innych aplikacjach, należy zintegrować z nimi program Nuance PDF Professional. Integrację można włączyć lub wyłączyć podczas instalacji niestandardowej.

Jeśli te przyciski nie są widoczne na pasku narzędzi zintegrowanej aplikacji, należy wybrać kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi, a następnie wybrać pozycję Nuance PDF.

 

Zintegrowana aplikacja

Przyciski

Odpowiadające im pozycje menu lub menu rozwijanego

Microsoft Word

 

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button settings Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach
 

Menu Nuance PDF: Utwórz PDF
Menu Nuance PDF: Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail
Menu Nuance PDF: Łącza w pliku PDF

PDF Converter button pdfconv Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Menu Plik/Otwórz plik PDF/XPS

Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach PDF Converter button settings Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Menu Nuance PDF: Utwórz PDF
Menu Nuance PDF: Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail
Menu Nuance PDF: Ustawienia

PDF Converter button pdfconv Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Menu Plik/Otwórz plik PDF/XPS

Okno główne w programach
Microsoft Outlook
i Lotus Notes

 

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Menu Nuance PDF: PDF Converter 7

Menu Nuance PDF: Archiwizuj folder

Menu Nuance PDF: Archiwizuj pocztę

Menu Nuance PDF: Utwórz PDF z załączników

Menu Nuance PDF: Ustawienia programu Nuance PDF

Okno wiadomości w programach
Microsoft Outlook
i Lotus Notes

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Menu Nuance PDF: PDF Converter 7

Menu Nuance PDF: Archiwizuj pocztę

Menu Nuance PDF: Utwórz PDF z załączników

Menu Nuance PDF: Dołącz plik do wiadomości jako PDF

Menu Nuance PDF: Ustawienia programu Nuance PDF

Microsoft Internet Explorer

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjachPDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjachPDF Converter button ie addtopdf Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Utwórz: Utwórz PDF ze strony sieci Web
Przycisk Utwórz: Utwórz PDF i wyślij go w wiadomości e-mail
Przycisk Utwórz: Utwórz PDF i dodaj go do istniejącego pliku PDF

 

Przyciski Utwórz

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach    Ten przycisk umożliwia utworzenie pliku PDF z obecnie otwartego dokumentu.

PDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach    Ten przycisk tworzy plik PDF i umożliwia zapisanie go, a także dołącza kopię pliku do pustej wiadomości e-mail gotowej do wysłania.

PDF Converter button settings Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach   Ten przycisk umożliwia zdefiniowanie ustawień.

Przycisk Otwórz plik PDF/XPS

PDF Converter button pdfconv Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach   Za pomocą tego przycisku można wybrać plik PDF lub XPS, który ma zostać przekonwertowany i otwarty w bieżącej aplikacji jako gotowy do edycji.

Ustawienia konwersji w programie Word umożliwiają wybór trybu konwersji w menu Narzędzia. W programie Excel oraz PowerPoint taki wybór jest niemożliwy — tryb jest zawsze ustawiony na (odpowiednio) Arkusz kalkulacyjny lub Dokument standardowy.   

 

Porady

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Właściwości: ScanSoft PDF Create! w programie Word, należy wybrać kolejno pozycje Plik > Drukuj, a następnie sterownik drukarki ScanSoft PDF Create!, po czym kliknąć przycisk Właściwości.

Aby utworzyć plik PDF z całego skoroszytu w programie Excel, należy włączyć przełącznik Utwórz PDF z całego skoroszytu w menu Nuance PDF.  

 

Przyciski paska narzędzi programu Nuance PDF w programach Microsoft Outlook i Lotus Notes
 

PDF Converter button conv6 Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Uruchamia konwersję załącznika w formacie PDF lub XPS z ustawieniami określonymi na karcie Ustawienia konwersji plików PDF okna dialogowego Ustawienia.

PDF Converter button archive folder Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Archiwizuj folder umożliwia zarchiwizowanie obecnie wybranego folderu (okno główne).
Więcej informacji zawiera temat Informacje o archiwizowaniu.

PDF Converter button archive letter Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Archiwizuj pocztę umożliwia zarchiwizowanie obecnie wybranych elementów. Więcej informacji zawiera temat Informacje o archiwizowaniu.

PDF Converter create pdf from attachment Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Utwórz PDF z załączników umożliwia tworzenie plików PDF z załączników obsługiwanych typów plików (okno główne).

PDF Converter attach as pdf Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Dołącz plik do wiadomości jako PDF umożliwia przekonwertowanie pliku lokalnego na plik PDF i dołączenie go do wiadomości wychodzącej lub odpowiedzi (okno wiadomości).

PDF Converter button archive settings Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Przycisk Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień tworzenia, archiwizowania i konwertowania plików PDF.

 

Pasek narzędzi Nuance PDF w programie Internet Explorer
 

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Kliknięcie tego przycisku na pasku narzędzi umożliwia wybór jednej spośród następujących pozycji menu rozwijanego:

PDF Converter button create Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Utwórz PDF ze strony sieci Web

PDF Converter button ie addtopdf Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Utwórz PDF i dodaj go do istniejącego pliku PDF

PDF Converter button create and mail Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach

Utwórz PDF i wyślij go w wiadomości e-mail

 

W programach Internet Explorer oraz Mozilla Firefox można przekonwertować plik PDF lub XPS na format możliwy do edycji, klikając prawym przyciskiem myszy łącze do pliku i wybierając polecenie PDF Converter z menu skrótów. To polecenie menu można wybrać dla wszystkich łączy przeglądarek, ale zadziała tylko wtedy, gdy będzie wskazywać na plik PDF lub XPS.

Informacje o paskach narzędzi programu PDF w zintegrowanych aplikacjach