Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

W pełnym widoku Asystenta programu PDF Converter są dostępne następujące narzędzia:
 

PDF Converter toolbar Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

 

Strzałka obok narzędzia wskazuje więcej opcji na liście rozwijanej. Wygląd niektórych narzędzi na pasku narzędzi może zmieniać się w zależności od opcji wybranej z listy rozwijanej.

 

Narzędzia

Nazwy i funkcje narzędzi

Odpowiadające im polecenia menu

PDF Converter open file Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter open sharepoint Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter open hb Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter open imanage Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter open docsopen Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter open livelink Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Otwórz — służy do wyświetlania okna dialogowego Otwieranie. Lista rozwijana może być wyświetlana, jeśli na komputerze jest zainstalowany system zarządzania dokumentami (SharePoint, Hummingbird, WorkSite, DOCSOpen lub LiveLink).

Plik > Otwórz
Plik > Otwórz z SharePoint
Plik > Otwórz z HummingBird
Plik > Otwórz z WorkSite
Plik > Otwórz z DOCSOpen
Plik > Otwórz z LiveLink

PDF Converter preview tool Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Podgląd — służy do wyświetlania panelu Podgląd.

Widok > Podgląd

PDF Converter mode standard Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter mode legal Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter mode spreadsheet Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter mode form Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Tryb — służy do wyświetlania opcji aktualnie wybranego trybu przetwarzania (Dokument standardowy, Dokument urzędowy, Arkusz kalkulacyjny lub Formularz). Kliknięcie strzałki obok narzędzia umożliwia wybranie innego trybu przetwarzania i wyświetlenie jego panelu.

Opcje > Dokument standardowy
Opcje > Dokument urzędowy
Opcje > Arkusz kalkulacyjny
Opcje > Formularz

PDF Converter output word Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter output wordperfect Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter output excel Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter output powerpoint Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter output rtf Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Plik wyjściowy — służy do wyświetlania panelu Opcje pliku wyjściowego. Wartości ustawione w tym miejscu dotyczą wszystkich formatów wyjściowych (formatów programów Word, WordPerfect, Excel, PowerPoint oraz formatu RTF).

Opcje > Dokument programu Word
Opcje > WordPerfect
Opcje > Skoroszyt programu Excel
Opcje > Prezentacja programu PowerPoint
Opcje > Tekst sformatowany RTF
 

PDF Converter convert all Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Konwertuj wszystko — umożliwia uruchomienie konwertowania wielu plików.

Konwertuj > Wszystkie pliki

PDF Converter convert selected Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Konwertuj zaznaczone — umożliwia uruchomienie konwertowania zaznaczonego pliku.

Konwertuj > Wybrany plik

PDF Converter remove selected32 Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter remove all32 Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter remove converted32 Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Usuń — umożliwia usunięcie wybranych plików, wszystkich plików lub przekonwertowanych plików z listy. To polecenie nie powoduje usunięcia plików z dysku.

Plik > Usuń wybrany plik
Plik > Usuń wszystkie pliki
Plik > Usuń przekonwertowane

 

PDF Converter view source Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu ConverterPDF Converter view result Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Pokaż podgląd — umożliwia wyświetlenie pliku źródłowego lub pliku wynikowego.

Widok > Plik źródłowy
Widok > Plik wynikowy

 

PDF Converter move up Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Przenieś w górę — umożliwia przeniesienie zaznaczonego pliku w górę na liście plików.

 

PDF Converter move down Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter

Przenieś w dół — umożliwia przeniesienie zaznaczonego pliku w dół na liście plików.

 

 

W szybkim widoku dostępne są tylko narzędzia Otwórz, Podgląd, Tryb, Plik wyjściowy i Konwertuj wszystko.

Ostatni wybór przycisków Otwórz, Tryb i Plik wyjściowy jest zachowywany po ponownym uruchomieniu asystenta.

 

 

Informacje o pasku narzędzi Asystenta programu Converter